Dreptul la viața personală este un drept fundamental din categoria drepturilor civile și politice

Este important să conștientizăm că evoluțiile spectaculoase în domeniul tehnologiei informației, posibilitățile de neimaginat anterior de colectare, stocare, analiză și transmitere a informației, precum și globalizarea relațiilor pe diferite segmente, inclusiv cel social, creează provocări serioase în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

În contextul evoluțiilor informaționale progresiste ale societății moderne, dreptul la viața privată are conotații diverse și complexe, din care s-a desprins o componentă specifică - DREPTUL LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Acest drept urmărește protejarea persoanelor fizice față de tendințele tot mai accentuate de creare a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal, tinînd cont ca în absența unei protecții eficiente a propriilor informații, persoana riscă să fie supusă imixtiunii arbitrare în viața privată, discriminării pentru convingerile sale politice, opiniile religioase, condițiile de sănătate etc.

În acest sens, pornind de la importanța recunoscută pe plan internațional a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum si înserarea acestui drept în Constitutia Republicii Moldova (în particular, art. 28 prevede dreptul la viata intima, familiala si privata ), la 14 aprilie 2012, a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Prin DECIZIA Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. DD-1366697251380 din 23/04/2013, IMSP AMT Ciocana a fost inregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal cu nr. 0000030-001.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din08.07.2011 , date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la opersoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, IMSP AMT Ciocana este în drept să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.

În contextul dat, IMSP AMT Ciocana prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul deopoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe pagina web a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa www.datepersonale.md

Observaţie

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea Reacive, articole de laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Consumabile medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale:

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Detergenți

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Lucrări de mentenanța a sistemelor de încălzire

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Deservirea tehnică a ascensoarelor

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Amestecuri lactate pentru copiii primului an de viață:

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive articole de laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive articole de laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Colectarea deșeurilor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Pachet alimentar pentru bolnavii cu tuberculoză (repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive articole de laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii internet

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Produse petroliere

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de spălare a linjeriei specifice instituțiilor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Registre de evidență medicală, formulare statistice

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de deservire și reparație a Dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Piese de schimb pentru Dispozitive Medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive articole de laborator (repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive articole de laborator (repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii Medicale (Repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Hîrtie format A4

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea produselor petroliere pentru anul de activitate 2022.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de spălarea lingeriei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor medicale pentru anul de activitate 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea produselor alimentare (pachet alimentar pentru pacienții bolnavi de tuberculoză)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Colectarea deșeurilor medicale biologice

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Deservirea tehnică a ascensoarelor

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea Reactive și articole de laborator pentru anul de activitate 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea serviciilor Internet pentru anul de activitate 2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea serviciilor de întreținere și reparații a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea reactivelor și articole pentru laboratorul bacteriologic

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale (repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea de registre,formulare statistice

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea de servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale (repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Deservirea și reparația dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea Hîrtie A4

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea de piese de schimb pentru dispozitive medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea de reactive si articole pentru laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea pieselor de schimb pentru dispozitive medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul :Achiziționarea detergenților

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea lucrărilor de presiune hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Dezinfectanți (repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Consumabile medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Hîrtie A4

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea bunurilor igienico-sanitare

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive, articole pentru laboratorul diagnostic(repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea dezinfectanților

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Produse lactate pentru copii primului an de viață (reptat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Set accesorii pentru glucometrul Clever Check

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea pieselor de schimb pentru utilaj medical

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea reactive, articole pentru laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea reactive, articole pentru laboratorul bacteriologic

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea reactive, articole pentru laboratorul diagnostic

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea reactive, articole pentru laborator

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea formularelor și registrelor de evidență medicală

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Deservirea tehnică a ascensoarelor, anul 2021(repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de spălare a lingeriei, anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii privind colectarea deșeurilor medicale, biologice pentru anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea formularelor și registrelor de evidență medicală

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii internet și IPTV

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale, anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Produse alimentare (pachet pentru alimentarea pacienților bolnavi de tuberculoză), pentru anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Deservirea tehnică a ascensoarelor, anul 2021(repetat)

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de spălare a lingeriei, anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii privind colectarea deșeurilor medicale, biologice pentru anul 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive articole pentru laboratorul bacteriologic.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Amestecuri lactate pentru copiii primului an de viață

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reagenți pentru investigații imunologice, metoda imunoenzimatică ELISA la analizatorul semiautomat Star Fax 4700

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de colectare a deșeurilor medicale biologice

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Reactive și articole pentru laboratorul bacteriologic

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Formulare de evidență medicală

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Registre de evidență medicală

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Lucrări de reparație a Centrului Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă 80

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii internet

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de verificare metrologică și periodică a dispozitivelor medicale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Hîrtie A4

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de verificare periodică a dispozitivelor mediale

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Consumabile, accesorii, articole de uz medical.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Lucrări de reparație capitală în incinta Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80.

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Obiectul : Servicii de aprobare hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire.

Ordin nr.171 din 30.12.2022

Cu privire la medicamentele compensate din fondurile obligatorii de asistență medicală

Ordin nr.170 din 30.12.2022

Cu privire la organizarea tratamentului episodic cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie

Ordin nr.137 din 25.10.2022

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni teritorial privind intensificarea procesului de vaccinare, inclusiv COVID-19

Ordin nr.111 din 15.08.2022

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022- 2025 în s. Ciocana

Ordin nr.92 din 28.06.2022

Cu privire la măsurile complexe de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din sectorul Ciocana

Ordin nr.91 din 28.06.2022

Cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile obligatorii de asistență medicală

Ordin nr.79 din 26.05.2022

Cu privire Ia implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022 2025 în cadrul IMSP AMT Ciocana

Ordin nr.57 din 31.03.2022

Cu privire Ia constituirea și desfășurarea activității Comitetului de Etică medicală în cadrul IMSP AMT Ciocana

Ordin nr.44 din 03.03.2022

Cu privire la asigurarea accesului la imunizare pentru persoanele refugiate din Ukraina în sectorul Ciocana

Ordin nr.42 din 28.02.2022

Cu privire la organizarea asistenței medicale în cadrul subdiviziunilor AMT Ciocana persoanelor refugiate

Ordin nr.28 din 25.01.2022

Cu privire la intensificarea procesuluide omologare a certificatelor de vaccinare anti COVID 19 emise în țările UE și în țările din afara UE

Ordin nr.26 din 25.01.2022

la unele măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la asistență medicală în condițiile agravării situației epidemiologice COVID-19

Ordin nr.3/1 din 06.01.2022

Cu privire la aprobarea Regulamentului la examinarea petițiilor și aplicarea sancțiunilor în cadrul IMSP AMT Ciocana

Linkuri utile