Dreptul la viața personală este un drept fundamental din categoria drepturilor civile și politice

Este important să conștientizăm că evoluțiile spectaculoase în domeniul tehnologiei informației, posibilitățile de neimaginat anterior de colectare, stocare, analiză și transmitere a informației, precum și globalizarea relațiilor pe diferite segmente, inclusiv cel social, creează provocări serioase în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

În contextul evoluțiilor informaționale progresiste ale societății moderne, dreptul la viața privată are conotații diverse și complexe, din care s-a desprins o componentă specifică - DREPTUL LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Acest drept urmărește protejarea persoanelor fizice față de tendințele tot mai accentuate de creare a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal, tinînd cont ca în absența unei protecții eficiente a propriilor informații, persoana riscă să fie supusă imixtiunii arbitrare în viața privată, discriminării pentru convingerile sale politice, opiniile religioase, condițiile de sănătate etc.

În acest sens, pornind de la importanța recunoscută pe plan internațional a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, precum si înserarea acestui drept în Constitutia Republicii Moldova (în particular, art. 28 prevede dreptul la viata intima, familiala si privata ), la 14 aprilie 2012, a intrat în vigoare Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Notă de informare privind drepturile subiecţilor de date cu caracter personal

Prin DECIZIA Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. DD-1366697251380 din 23/04/2013, IMSP AMT Ciocana a fost inregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal cu nr. 0000030-001.

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din08.07.2011 , date cu caracter personal constituie orice informaţie referitoare la opersoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, IMSP AMT Ciocana este în drept să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.

În contextul dat, IMSP AMT Ciocana prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, fiind înregistrat, în modul corespunzător, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art.12-18 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, subiectul datelor cu caracter personal dispune de dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul deopoziţie al subiectului datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

Textul integral al Legii poate fi accesat pe pagina web a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal pe adresa www.datepersonale.md

Observaţie

* orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Achiziționarea formularelor și registrelor de evidență medicală

Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

Servicii internet și IPTV

Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale, anul 2021

Produse alimentare (pachet pentru alimentarea pacienților bolnavi de tuberculoză), pentru anul 2021

Deservirea tehnică a ascensoarelor, anul 2021(repetat)

Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2021

Servicii de spălare a lingeriei, anul 2021

Servicii privind colectarea deșeurilor medicale, biologice pentru anul 2021

Reactive articole pentru laboratorul bacteriologic.

Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

Amestecuri lactate pentru copiii primului an de viață

Reagenți pentru investigații imunologice, metoda imunoenzimatică ELISA la analizatorul semiautomat Star Fax 4700

Servicii de colectare a deșeurilor medicale biologice

Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

Reactive și articole pentru laboratorul bacteriologic

Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale

Formulare de evidență medicală

Registre de evidență medicală

Lucrări de reparație a Centrului Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău str. Vadul lui Vodă 80

Servicii internet

Servicii de verificare metrologică și periodică a dispozitivelor medicale

Hîrtie A4

Servicii de verificare periodică a dispozitivelor mediale

Consumabile, accesorii, articole de uz medical.

Lucrări de reparație capitală în incinta Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă 80.

Servicii de aprobare hidraulică și spălarea sistemelor de încălzire.

Ordin nr.171 din 30.12.2022

Cu privire la medicamentele compensate din fondurile obligatorii de asistență medicală

Ordin nr.170 din 30.12.2022

Cu privire la organizarea tratamentului episodic cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie

Ordin nr.137 din 25.10.2022

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni teritorial privind intensificarea procesului de vaccinare, inclusiv COVID-19

Ordin nr.111 din 15.08.2022

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022- 2025 în s. Ciocana

Ordin nr.92 din 28.06.2022

Cu privire la măsurile complexe de minimalizare a impactului temperaturilor caniculare asupra sănătății populației din sectorul Ciocana

Ordin nr.91 din 28.06.2022

Cu privire la medicamentele și dispozitivele medicale compensate din fondurile obligatorii de asistență medicală

Ordin nr.79 din 26.05.2022

Cu privire Ia implementarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022 2025 în cadrul IMSP AMT Ciocana

Ordin nr.57 din 31.03.2022

Cu privire Ia constituirea și desfășurarea activității Comitetului de Etică medicală în cadrul IMSP AMT Ciocana

Ordin nr.44 din 03.03.2022

Cu privire la asigurarea accesului la imunizare pentru persoanele refugiate din Ukraina în sectorul Ciocana

Ordin nr.42 din 28.02.2022

Cu privire la organizarea asistenței medicale în cadrul subdiviziunilor AMT Ciocana persoanelor refugiate

Ordin nr.28 din 25.01.2022

Cu privire la intensificarea procesuluide omologare a certificatelor de vaccinare anti COVID 19 emise în țările UE și în țările din afara UE

Ordin nr.26 din 25.01.2022

la unele măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la asistență medicală în condițiile agravării situației epidemiologice COVID-19

Ordin nr.3/1 din 06.01.2022

Cu privire la aprobarea Regulamentului la examinarea petițiilor și aplicarea sancțiunilor în cadrul IMSP AMT Ciocana

Linkuri utile