La 17.04.2019, în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic al IMSP AMT Ciocana, cu prezidarea şedinţei de către dna Dorina TIZU, s-a desfăşurat darea de seamă referitor la activitatea instituţiei pentru perioada I trimestru 2019.

Pe perioada de raportare în instituţie s-a înregistrat o dinamică pozitivă a indicilor de bază, aşa ca: majorarea natalităţii şi a sporului natural, diminuarea mortalităţii generale şi a mortalităţii în vârstă aptă de muncă.

Ca urmare a luării în evidenţă în termen precoce a peste 90% din gravide şi supravegherii calitative a acestora, pe perioada de raportare nu s-a înregistrat nici un caz de mortalitate infantilă, perinatală sau neonatală. În cadrul şedinţei s-au trasat obiectivele prioritare pentru perioada rămasă a anului 2019.

Linkuri utile