Stimate Domn/Doamnă, în scopul îmbunătățirii calității și siguranței serviciilor acordate în cadrul IMSP AMT Ciocana, efectuăm un sondaj de opinie cu privire la nivelul Dvs. de satisfacție privind serviciile medicale acordate în cadrul instituției noastre. Rugăm să indicați prin bifare în dreptul răspunsului considerat potrivit pentru Dvs. sau, după caz, să completați.
Completarea chestionarului va dura circa 5 minute. Răspunsurile Dvs. vor fi confidențiale.
Mulțumim mult pentru contribuția Dvs. la îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor medicale oferite în instituția noastră!

Satisfacut
Parțial satisfăcut
Nesatisfăcut
Satisfacut
Parțial satisfăcut
Nesatisfăcut
Foarte satisfăcut
Satisfacut
Nesatisfăcut
Foarte satisfăcut
Satisfacut
Nesatisfăcut
Da
Nu
< 18
19-30
31-40
41-50
51-60
61-70
> 70
M
F
mai rar de o dată în 2 ani
o dată în 2 ani
anual
o dată în 6 luni
o dată în 3 luni
urgență de sănătate
acutizarea bolii cronice
prescrierea medicamentelor compensate
profilactic (analize/vaccin/control)
reabilitare
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu

Evaluați următoarele aspecte care corespund situației Dvs. în ultimul an

Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Parțial
Da
Nu
Da
Nu
Adresarea (plângerea) directă la șeful secției sau la directorul instituției
Registrul de reclamații
Cutia pentru sugestii
Petiții (scrisoare, cerere, sesizare)
Chestionarul de evaluare a gradului de satisfacție
Nici unul
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Medicamente
Consultul specialiștilor
Analize de laborator
Investigații instrumentale (Ultrasonografie, Tomografie Computerizată, Rezonanță Magnetică Nucleară, etc.)
Altele
Da
Nu
Serviciile medicului
Serviciile asistentei medicale
Serviciile infirmierei
Altele

Evaluați cu un punctaj de la 0 la 5 (0-nesatisfăcător, 5 foarte bine) următoarele condiții din instituția noastră:

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
Da
Nu
Da
Nu

Chestionarul efectuat cu succes! Vă mulțumim.

Linkuri utile