La 21.10.2020 în cadrul IMSP AMT Ciocana a avut loc ședința de totalizare a activității instituției pentru perioada 9 luni 2020.

La ședință a fost prezentă dna Tatiana Bucearschi, șef Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate a Consiliului municipal Chișinău.

Dna Dorina Tizu, director IMSP AMT Ciocana a prezentat raportul de activitate al instituției, a apreciat efortul depus de colaboratorii medicali în condițiile epidemiei de COVID-19, întru menținerea indicatorilor principali ai sănătății publice: natalității, sporului natural, mortalității generale, inclusiv a persoanelor în vîrsta aptă de muncă.

Totodată, au fost trasate obiective către finele anului 2020:
mentinerea sub control a situației epidemiologice prin infectia cu coronavirus de tip nou(COVID-19)
protecția sănătății tuturor angajaților instituției prin asigurarea cu echipamente individuale de protecție;
asigurarea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei, cu respectarea prevederilor Protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
creşterea în continuare a nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale acordate.

Linkuri utile