La 21.07.21, în cadrul IMSP AMT Ciocana a avut loc ședința de totalizare a activității instituției pentru perioada 6 luni anul 2021.

La ședință a fost prezent Domnul Boris GÎLCA, șef interimar al Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Consiliului municipal Chișinău.

Doamna Dorina TIZU, director IMSP AMT Ciocana, a prezentat raportul de activitate al instituției pentru primul semestru al anului 2021 și indicatorii obținuți în domeniile prioritare de activitate.

Domnul Boris GÎLCA, a apreciat efortul depus de către lucrătorii medicali în condițiile epidemiei cu Coronavirus de tip nou și a pus accent pe activitatea profilactică a instituției în continuare.

Totodată, au fost trasate sarcini către finele anului 2021:
mentinerea sub control a situației epidemiologice prin infectia cu Coronavirus de tip nou(COVID-19), inclusiv prin vaccinarea populației adulte cu vaccinul anti-COVID-19 și monitorizarea persoanelor suspecte/bolnave;
protecția sănătății tuturor angajaților instituției prin asigurarea cu echipamente individuale de protecție, soluții dezinfectante și condiții sigure de muncă;
asigurarea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei, cu respectarea prevederilor Protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale, Ghidurilor naționale și standardelor medicale;
creşterea în continuare a nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale prestate.

Linkuri utile