La 20 octombrie 2021, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana.

La ședință a fost prezent dnul Boris GÎLCĂ, șef Direcția Generală Asistență Socială și Sănătate a Consiliului municipal Chișinău.

Dna Dorina Tizu, director IMSP AMT Ciocana a prezentat raportul de activitate al instituției, a apreciat efortul depus de colaboratorii medicali în condițiile epidemiei de COVID-19. În pofida faptului, că s-a ma-jorat numărul vizitelor în instituție, în special din contul persoanelor bolnave de infecția COVID, au fost menținuți indicatorii principali ai sănătății publice: natalității, sporului natural, mortalității generale, inclusiv a persoanelor în vîrsta aptă de muncă.

Totodată, au fost trasate sarcini către finele anului 2021:
mentinerea sub control a situației epidemiologice prin infectia cu coronavirus de tip nou(COVID-19), prin vaccinarea populației, supravegherea , monitorizarea și tratamentul la domiciliu a persoanelor sus-pecte/ bolnave
asigurarea cu echipamente individuale de protecție și soluții dezinfectante în scopul protecției sănătății tuturor angajaților instituției ;
acordarea serviciilor medicale calitative populaţiei, cu respectarea prevederilor Protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
creşterea în continuare a nivelului de satisfacţie a populaţiei de serviciile medicale acordate.

  • sedenta administrativa al raportului de totalizare activitatii institutiei
  • sedenta administrativa al raportului de totalizare activitatii institutiei
  • sedenta administrativa al raportului de totalizare activitatii institutiei
  • sedenta administrativa al raportului de totalizare activitatii institutiei
  • sedenta administrativa al raportului de totalizare activitatii institutiei
Linkuri utile