La 27.07.22, a avut loc ședința Consiliului Administrativ IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana.

Ședință a fost prezidată de dnul Boris GÎLCA, șef Direcția Generală Asistență Medicală și Socială a Consiliului municipal Chișinău.

Dna Dorina TIZU, director IMSP AMT Ciocana a prezentat raportul de activitate al instituției pe perioada 6 luni a.2022, menționînd că pe parcursul activității instituția a garantat calitatea actului medical și a siguranței pacientului, astfel s-au realizat următoarele:
îndicatorii principali ai sănătăţii publice: natalitatea și sporul natural au tendință de creștere, mortalitarea generală și mortalitatea persoanelor în vîrstă aptă de muncă au înregistrat o scădere;
examinările medicale profilactice a fost realizate dar necesită în continuare o vigilență mai mare la screeningul citologic a populației eligibile;
incidența prin tuberculoză este în creștere comparativ cu anul precedent, Rămâne inaltă incidența prin tumori maligne, inclusiv și a formelor avansate.

Au fost trasate obiective către finele anului 2022:
mentinerea sub control a situației epidemiologice prin infectia COVID-19 prin vaccinarea populației, monitorizarea stării de sănătate a persoanelor aflate in tratament la domiciliu;
îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale acordate populaţiei, prin aplicarea noilor tehnologii medicale și creşterea în continuare a nivelului de satisfacţie a populaţiei;

Dnul Boris GÎLCA a apreciat activitatea instituției și a menționat, că rolul principal al Asistenței Medicale Primare este prevenția. Astfel, activitatea medicului de familie necesită reorientare către examenul profilactic întru depistarea activă a maladiilor prin metode de screening.
Concomitent a fost menționat, că deschiderea secției COVID în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic va permite cresterea calității serviciilor medicale acordate persoanelor cu suspecție la infecția COVID

Linkuri utile