La 17 septembrie marcăm Ziua mondială a siguranței pacientului care, în 2020, poartă mesajul: "O singură lume: solidaritate globală pentru siguranța lucrătorilor medicali și siguranța pacienților"
17 septembrie 2020 - Ziua Mondială a Siguranței Pacienților

Recunoscând siguranța pacienților ca prioritate globală pentru sănătate, toate cele 194 de state membre ale OMS la cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății, în mai 2019, au aprobat înființarea Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților (Rezoluția WHA72.6), care va fi marcată anual la 17 septembrie. Obiectivele Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților sunt de a crește gradul de conștientizare și implicare a publicului, de a spori înțelegerea globală și de a stimula solidaritatea globală și acțiunile de promovare a siguranței pacienților.

Campania își propune să mobilizeze pacienții, lucrătorii din domeniul sănătății, liderii din domeniul sănătății, factorii de decizie politică, academicienii, cercetătorii, rețelele profesionale, sectorul privat și industria asistenței medicale pentru a se pronunța pentru siguranța lucrătorilor din domeniul sănătății, pentru a îmbunătăți siguranța asistenței medicale și pentru a reduce riscurile, atât pentru lucrătorii din domeniul sănătății, cât și pentru pacienți.

Ce este siguranța pacientului?

Siguranța pacientului este o disciplină de îngrijire a sănătății care a apărut odată cu complexitatea în schimbare a sistemelor de îngrijire a sănătății și prin urmare , odată cu creșterea consecințelor dăunătoare pacienților în instituțiile de îngrijire a sănătății. Aceasta își propune să prevină și să reducă riscurile, erorile și prejudiciile care apar la pacienți în timpul acordării asistenței medicale. O piatră de temelie a disciplinei este îmbunătățirea continuă bazată pe învățarea din erori și evenimente adverse.

Siguranța pacienților este fundamentală pentru furnizarea de servicii esențiale de sănătate de calitate. Într-adevăr, există un consens clar că serviciile de sănătate de calitate din întreaga lume ar trebui să fie eficiente, sigure și centrate pe oameni. În plus, pentru a realiza beneficiile unei îngrijiri medicale de calitate, serviciile de sănătate trebuie să fie acordate în timp util, să fie echitabile, integrate și eficiente.

Pentru a asigura implementarea cu succes a strategiilor de siguranță a pacienților; sunt necesare politici clare, capacitate de conducere, date care să conducă la îmbunătățirea siguranței, profesioniști calificați în domeniul sănătății și implicarea efectivă a pacienților în propria lor îngrijire.

Obiectivele Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților 2020:

Creșterea gradului de conștientizare globală cu privire la importanța siguranței lucrătorilor din domeniul sănătății și a legăturilor sale cu siguranța pacienților;
Angajarea mai multor părți interesate și adoptarea strategiilor multimodale pentru a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din sănătate și a pacienților;
Implementarea deacțiuni urgente și durabile ale tuturor părților interesate care recunosc și investesc în siguranța lucrătorilor din domeniul sănătății, ca prioritate pentru siguranța paciențilorî;
Oferirea recunoașterii cuvenite pentru devotamentul și munca grea a lucrătorilor din domeniul sănătății, în special pe fondul luptei actuale împotriva COVID-19;

Pandemia COVID-19 a dezvăluit provocările și riscurile uriașe cu care se confruntă lucrătorii din domeniul sănătății la nivel global, inclusiv infecțiile asociate asistenței medicale, violența, stigmatul, tulburările psihologice și emoționale, bolile și chiar moartea. Mai mult, lucrul în medii stresante face ca lucrătorii din domeniul sănătății să fiemai predispuși la erori care pot duce la rănirea pacientului.

Gestul simbolic din septembrie 2020 va reprezenta o recunoaștere publică foarte vizibilă a eforturilor lucrătorilor din domeniul sănătății la nivel global de a oferi asistență medicală sigură în fiecare zi pacienților lor.

World Health Organization in Moldova

Linkuri utile