”Suicidul poate fi prevenit”, este apelul MSMPS în contextul Zilei Mondiale de prevenire a Suicidului
10 septembrie - Ziua Mondiala de prevenire a Suicidului

In acesta zi se lansează un apel de solidarizare și conștientizare a fenomenului suicidului în comunitate, ca fiind o problemă majoră de sănătate publică, care poate fi prevenită prin o abordare multisectorială și promovarea măsurilor eficiente de acordare a suportului și incluziunii sociale grupurile social-vulnerabile, expuse factorilor de risc.

Suicidul reprezintă una dintre principalele cauze de deces în lume. Aproape 800.000 de persoane mor în fiecare an din cauza suicidului. Astfel, la fiecare 40 de secunde, o persoană decedează din cauza autovătămărilor. În Republica Moldova, conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2019 decesul prin suicid a survenit la 467 persoane (în 2018 – 489) adică 13,2 cazuri la 100 mii populație (în 2018 – 13,8 cazuri la 100 mii populație).

Republica Moldova se află la etapa de dezvoltare a unui sistem complex de servicii de sănătate mintală oferit în cadrul instituțiilor de asistență medical primară, Centre comunitare de sănătate mintală, secții acute psiho-narcologice în spitale generale, instituții medico-sanitare specializate de nivel terțiar și servicii sociale la nivel de comunitate, destinate prevenirii maladiilor mintale, tratamentului şi reabilitării psihosociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, în conformitate cu Planul de Acţiuni European pentru Sănătatea Mintală 2013-2020 și Planul de acţiuni comprehensiv pentru sănătatea mintală pentru anii 2013-2020 (Rezoluţia WHA66.B).

În acest scop a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 337/2017 Programul Naţional privind Sănătatea Mintală pentru anii 2017 – 2021, care cuprinde un ansamblu de măsuri şi acţiuni preconizate să reformeze sistemul către unul accesibil, echitabil şi care asigură continuitatea acordării suportului şi incluziunea socială. Programul Național trasează câteva obiective specifice, inclusiv colaborarea intersectorială pentru un sistem de sănătate mintală eficient, cu accent pe grupurile social-vulnerabile expuse la factori determinanţi şi evenimente nefavorabile, care pot duce la comportament suicidal.

De asemenea, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Biroul de Cooperare al Elveției, în cadrul proiectelor: “Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor”, ”Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”, “Reducerea impactului bolilor netransmisibile”, precum și proiectului “Sprijin pentru consolidarea guvernării și a dialogului de politici în sectorul sănătății” a realizat un Raport al situației privind sănătatea mintală a tinerilor din Moldova, cu accent inclusiv pe intervențiile de urgență în cazuri de suicid și auto-vătămare.

Integrarea serviciilor de sănătate mintală și a serviciilor prietenoase tinerilor în asistența de medicină primară și promovarea politicii corespunzătoare cu privire la sănătate mintală a populației, în special a copiilor și adolescenților, este o prioritate a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în contextul în care suicidul reprezintă cea de-a doua cauză de deces în rândul tinerilor de 15-29 ani, la nivel mondial.

Asistența medicală de sănătate mintală este acordată de către echipa medicului de familie, echipa multidisciplinară a Centrelor comunitare de sănătate mintală, formată din psihiatru, psiholog, asistent social, nurse psihiatrice și echipa de asistență medicală urgentă prespitalicească (în cazul urgenţelor psihiatrice și/sau medico-chirurgicale). Asistenţa spitalicească în domeniul sănătăţii mintale se acordă de către unitățile de primire urgentă al instituțiilor medico-sanitare, spitalele de psihiatrie și secţiile acute de psihiatrie din cadru spitalelor de profil general.

În țară activează 40 Centre comunitare de sănătate mintală și 41 Centre de sănătate prietenoase tinerilor Youth Klinic în cadrul instituțiilor de asistență medicală primară din toate raioanele și municipiile. Acestea abordează integrat și multi-disciplinar promovarea și asistența în domeniul sănătății mintale populației, sănătății adolescenților și tinerilor. Centrele oferă atât servicii consultative multidisciplinare în domeniul sănătății mintale și organizează activități instructiv-metodice de promovare a deprinderilor de viață sănătoase pentru diverse grupuri țintă (adolescenți și tineri, specialiști, părinți, alți membri ai comunității).

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale

Linkuri utile