La 04.08.22, la inițiativa dnei Dorina TIZU, director IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana, a avut loc ședința comună cu dna Sinilga ȘCOLNIC, Pretor s.Ciocana, Iulia MARTINIUC, șef Direcția Asistența Socială; Zinaida MICLEUȘANU, șef Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului și șefii subdiviziunilor IMSP AMT Ciocana.

În cadrul ședinței au fost abordate două subiecte: Au fost scoase în evidență și discutate cele mai stringente problemele medico-sociale ale populației sectorului Ciocana, punctate obiective și acțiuni care urmează a fi aplicate în scopul susținerii populației dezavantajate în cadrul Programului medico-social municipal.
Au fost prezentate rezultatele actuale a Campaniei, lansată de către Primăria mun.Chișinău, cu sloganul ,, Ajută-mă să te ajut!”, privind identificarea și monitorizarea continuă a copiilor refugiați din Ucraina și a însoțitorilor acestora și serviciile specializate acordate de instituțiile din sector.

  • ședința comună in cadrul IMSP AMT Ciocana
  • ședința comună in cadrul IMSP AMT Ciocana
  • ședința comună in cadrul IMSP AMT Ciocana
  • ședința comună in cadrul IMSP AMT Ciocana
  • ședința comună in cadrul IMSP AMT Ciocana
Linkuri utile